"โพธิ์วงศ์ เมืองเกษตรงาม สืบสานประเพณีวัฒธรรม ผู้คนรักสามัคคี สายธารชีวีหนองกระมัล"

วีดิทัศน์

จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

กิจกรรม/ผลงาน

แหล่งท่องเที่ยว

  • 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์วงศ์

  • 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขวา

  • 3 วัดโพธิ์วงศ์

  • 4 วัดกระมัล

  • 5 วัดกระมัลพัฒนา

  • 6 หนองกระมัล

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ อบต.โพธิ์วงศ์ ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000001
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000001
คน
icon
เดือนนี้
0000082
คน
icon
ปีนี้
0003531
คน
icon
ทั้งหมด
0015256
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest